Projekt „Wdrożenie systemu B2B dla partnerów z sektora bankowego”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Priorytet 8 Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B).

Okres realizacji projektu: od 01-11-2013 do 31-10-2015 r.
Miejsce realizacji projektu: woj. lubelskie

Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie nowego, innowacyjnego systemu bankowości elektronicznej i mobilnej dla Banków Spółdzielczych. Oferowane rozwiązanie poza udostępnieniem dodatkowych usług i produktów dla klientów banku (np. elektroniczne wnioski kredytowe, kantor, czy tak skomplikowane operacje jak cash pooling, weryfikacja biznes planów), zapewni znacznie lepszą obsługę klientów (np. poprzez wielokanałowy zautomatyzowany system komunikatów) oraz udostępni dodatkowe cenne informacje (np. alerty związane z potencjalnym brakiem środków na realizację przyszłych dyspozycji, prognozy finansowe).

 

Dane kontaktowe:

Altkom Investments Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
biuro@altkominvestments.pl
tel. 664 093 869
fax: 022 3506285

innowacyjna_gospodarka
altkom_investment
ue

 

DOTACJE NA INNOWACJE

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka