Inwestycje

Działalność inwestycyjna spółki dotyczy obecnie:

  • Nieruchomości  – ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni biurowych.
  • Usług dla sektora bankowego – w tym z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych i mobilnych.

Niezależnie od sektora objętego działalnością inwestycyjną, spółka angażuje się w projekty wykazujące dbałość o ochronę środowiska naturalnego. W ich realizacji promujemy rozwiązania przyczyniające się m.in. do zwiększenia efektywności energetycznej, bezpieczeństwa ekologicznego m.in. poprzez gwarancję recyklingu  i eliminacji dokumentacji w formie papierowej.