Firma

Altkom Investments została zarejestrowana w 2008 roku. Spółka od początku swego istnienia koncentruje się na  działalności inwestycyjnej w obszarze nieruchomości. Dynamiczny rozwój firmy przyczynił się do dywersyfikacji jej usług i szerszego wyjścia z działalnością na inne segmenty rynku. Do nowych obszarów inwestycyjnych Altkom Investments należą obecnie między innymi szeroko rozumiane usługi dla sektora bankowego.